18 September 15:12
  13.6 °C

Aanleg glasvezel in buitengebied vooralsnog onzeker

Glasvezel komt steeds dichterbij, zo is Reggefiber dit jaar al begonnen met de aanleg hiervan aan de Brinkweg in Heino. De verwachting is dat de huishoudens van Heino, mits zij een abonnement hebben afgesloten, in week 10 van 2013 aangesloten zijn op het netwerk en de werkzaamheden afgerond zijn. Voor Lierderholthuis en Laag-Zuthem is het plan om in week 48 en 49 te starten met de aanleg, zodat ook zij in week 9 aangesloten zijn op glasvezel.Voor het buitengebied is de stand van zaken geheel anders. “De samenvatting is dat er op dit moment nog geen concreet uitzicht is op het aanleggen van glasvezel, maar dat er wel belangwekkende ontwikkelingen zijn die wellicht perspectief bieden.”, aldus de werkgroep Plaatselijk belang.
“Zoals bekend wordt in alle buurtdorpen (bebouwde kom) van Raalte glasvezel aangelegd door Reggefiber. Dat is mogelijk geworden door voldoende inwoners een contract hebben afgesloten bij één van de providers. Naar verwachting wordt in Lierderholthuis, in week 48 begonnen met de aanleg van glasvezel. Vanuit de initiatiefnemers is eind vorig jaar aangegeven dat daarmee de klus niet geklaard is en dat men zich wilde inzetten om ook glasvezel voor het buitengebied mogelijk te maken. Daarop is een werkgroep gevormd, waar alle afdelingen voor Plaatselijk Belang binnen de gemeente Raalte zich hebben aangesloten. Vanuit Lierderholthuis nemen Rudolf Geerts en Han van Dam deel aan deze werkgroep.”
In de eerste plaats heeft de werkgroep geprobeerd zoveel mogelijk kennis te verzamelen over alles wat bij dit onderwerp komt kijken. Denk daarbij aan kennis over de technieken, over de kosten, over de rol van de bedrijven en overheden, over voorbeelden elders, over financieringsvormen. “Zo hebben we informatie gekregen over een Deventer model, waarbij een glasvezelverbinding wordt gecombineerd met (punt-)straalverbinding. Een ander voorbeeld was/is Hoonhorst, waar KPN met een technische constructie de internetsnelheid heeft verhoogd.”
Op het moment dat alle informatie, voor zover mogelijk, compleet was heeft de werkgroep zes bedrijven aangeschreven met het verzoek een concreet voorstel te doen om Salland te ‘verglazen’. Eerlijkheidshalve moet daarbij wel vermeld worden dat de werkgroep daarmee niet de illusie heeft dat er vervolgens een ‘gouden aanbieding’ zou komen. De voorinformatie gaf daarvoor al voldoende voortekenen. Ondanks de voorteken heeft de werkgroep die bedrijven niettemin toch benaderd om een maximaal inzicht in de mogelijkheden en beperkingen te krijgen.
Het resultaat

“Al dit voorwerk heeft als eerste resultaat dat duidelijk werd dat er een basiskeuze te maken is tussen ‘glasvezel’ of ‘andere technieken/mogelijkheden’. De werkgroep is gesterkt in haar mening dat we voor glasvezel moeten gaan. Alle andere opties hebben iets weg van ‘second best’ of ‘compromis’. Glasvezel is toekomstvast en kent de beste mogelijkheden. Deze visie wordt overigens gedeeld door de provincie Overijssel.”
“Tweede resultaat is dat duidelijk is dat de kosten van aansluitingen in het buitengebied aanmerkelijk hoger zijn dan binnen de kernen. De berekeningen lopen uiteen van gemiddeld 2500 tot 4500 euro per aansluiting. Deze verschillen worden vooral veroorzaakt door het verschil in bevolkingsdichtheid van een gebied. Bij een hoge dichtheid zijn de kosten (gemiddeld) lager en andersom. Het leeuwendeel van de kosten (80%) wordt gevormd door de graafkosten. Deze bedragen 30 a 40 euro per strekkende meter. De uitdaging is om te kijken of deze kosten gedrukt kunnen worden.”
“Derde resultaat is dat we scherp hebben gekregen dat de overheid nauwelijks mogelijkheden heeft om concreet bij de dragen in de kosten van de aanleg. Enerzijds maakt Europese en landelijke wetgeving dit lastig, maar anderzijds zal een subsidie dat in het voordeel werkt van één marktpartij leiden tot juridische procedures van andere bedrijven. Dat is een lastig dilemma, dat het moeilijk maakt op het financiële gat te overbruggen.
Daarnaast hebben we gemerkt dat desondanks de provincie Overijssel wel degelijk actief is bij het zoeken van mogelijkheden naar wat wél kan.”
“Dat brengt ons meteen op het vierde resultaat: de provincie Overijssel heeft inmiddels vastgesteld dat er twee ‘witte’ gebieden zijn; gebieden die niet (zonder steun) op glasvezel zullen worden aangesloten. Dat zijn circa 150 kleine bedrijventerreinen in de provincie én het buitengebied. Het verglazen van deze ‘witte vlekken’ kost ongeveer 120 miljoen euro. De provincie heeft financiële middelen gereserveerd om bij te dragen in deze kosten. Men gaat er daarbij van uit dat het totale gat van 120 miljoen wordt overbrugd door drie partijen: de overheid/provincie, de verglazers/providers en de inwoners/bedrijven. Hoe dat precies kan en moet is nog niet duidelijk: het komende half jaar gaat de provincie daar een regeling voor ontwerpen. Het is te vroeg om daar nu al concrete verwachtingen in te wekken of uitspraken over te doen.”, aldus de werkgroep van alle afdelingen voor Plaatselijk Belang.
“Nu deze ontwikkelingen, mede ingegeven door de openingen die de provincie biedt, in een versnelling terecht komen, heeft de werkgroep zich ook de vraag gesteld, of ‘Raalte’ de juiste omvang heeft om kansrijk in te spelen op de ontwikkelingen. Deze vraag werd ook gesteld bij de werkgroep Olst/Wijhe. We hebben dit punt met hen besproken en besloten om een gezamenlijke werkgroep te vormen, waar overigens ook Deventer aan deelneemt. Dit is het vijfde resultaat: de vorming van een regionale werkgroep, om daarmee de schaalgrootte en daarmee de positie te versterken.
Belangrijk om te weten is dat inmiddels ook de gemeente Raalte op dit punt formeel samenwerkt met de gemeenten Olst/Wijhe en Deventer. De regionale werkgroep gaat nauw samenwerken met de drie gemeenten.”Conclusie

Is de provincie Overijssel bereid om te investeren in glasvezel voor het buitengebied? Het komend halfjaar moet duidelijk worden op welke wijze dat vorm krijgt. Er wordt daarbij gekozen voor glasvezel, en niet voor andere technieken. Een grote uitdaging is om manieren te vinden die de aanlegkosten onderdrukken. De werkgroep Buitengebied Raalte op glasvezel heeft de krachten gebundeld met de collega-werkgroepen in Olst/Wijhe en Deventer en stemt de activiteiten af met de provincie. Eind 2012 begin 2013 zal iets meer duidelijk worden, welke perspectieven dit oplevert.
Rond die tijd is wellicht een concrete inschatting te geven of, en onder welke condities en termijnen, glasvezel wordt aangelegd in het buitengebied.

Geplaatst op 2012-07-30 om 19:43 | Bron: Plaatselijk Belang